Avrusing er en prosess der alle typer av misbrukere kan arbeide med å komme seg ut av sin avhengighet. Det er en vanskelig prosess, som er både fysisk og mentalt krevende. Men resultatet er viktig – ikke kun for den avhengige, men også for alle pårørende rundt som blir påvirket av situasjonen direkte eller indirekte. Avrusing er slik en investering i en bedre fremtid og i en bedre fysisk og psykisk sunnhet.

Men hvordan kommer man i gang med avrusing og hvem kan hjelpe? Det mest optimale er helt sikkert å søke til en avrusingsklinikk som har erfaring med rus behandling og som har profesjonelle fagfolk til å vareta oppgaven. De har den nødvendige utdanning, erfaring og viten til å hjelpe personer med ulike typer avhengighet, og de kan gi deg viktige redskaper til å klare deg på egen hånd. Det finnes flere forskjellige elementer i behandlingen, som blant annet består av en medikamentbasert behandling med fokus på å minske abstinenssymptomer samt en psykologisk del med støtte, motivasjon og samtaleterapi. Kombinert gir dette de beste forutsetninger for å kunne komme seg ut av sin avhengighet på en hensiktsmessig og holdbar måte. Dertil kommer et personlig skreddersydd ettervern, slik at du også har en sikkerhetslinje når du kommer hjem fra behandlingsplassen igjen.

Hvem kan opsøke en avrusingsklinikk? Rusbehandling er for alle typer av rusavhengighet, uansett om det er alkohol eller forskjellige typer stoff. Det kan både hjelpe personer som har vært i avhengigheten gjennom mange år, og personer der problemet nettopp har oppstått. Det spiller ingen rolle hvorfor du har fått din avhengighet, hvor lenge du har hatt den, eller hvor stor avhengigheten er. Det viktige er at du ønsker hjelp, en bedre fremtid og et sunnere liv. Kontakt en avrusingsklinikk i dag og ta det første trinn mot et liv uten avhengighet.