Veldig mange personer sliter i dag med en avhengighet, og her har alkoholmisbruk alltid vært en av de hyppigste. Det er noe som dessverre sees hos mange nordmenn, både gamle og unge, og som kan gi store konsekvenser både psykisk, fysisk og sosialt. Mange står alene i deres misbruk – enten fordi de ikke har en sosial omgangskreds, eller fordi de ikke føler de kan gå til venner og familie med problemet. Og selv hvis familier og venner vet om misbruket, så er det vanskelig å vite hvordan man skal hjelpe.

Heldigvis finnes det mange alkoholisme behandlingssteder rundt omkring i Norge. Her står profesjonelle fagfolk klar til å motta deg og ta hånd om deg i løpet av hele prosessen på vei mot en rusfri hverdag. Du kan for eksempel møte fagfolk innen sosial- og sunnhetsvesenet som leger, sykepleiere, psykologer og mye mer. De samarbeider for å gi deg den beste opplevelse og behandling, og i fellesskap med deg sørger de for at du får den raskeste og best mulige vei ut av ditt alkoholmisbruk. 

Behandlingen for alkoholisme vil typisk innebære flere aspekter, og det enkelte forløpet vil avhenge fullstendig av dine individuelle ønsker og behov, din avhengighet og din øvrige helse. Ofte vil en del av behandlingen bestå av å forebygge eller minske de abstinenssymptomer som vil oppstå når du slutter å drikke alkohol. Denne delen kalles også medisinsk avrusing, fordi du gjennom medisin forbedrer kroppens forsvar mot disse symptomene. Det vil dog også være stort fokus på det mentale og psykologiske, for eksempel gjennom økt motivasjon, viten og innsikt, samt støtte og hjelp gjennom hele prosessen.

Sliter du med et alkoholmisbruk, så nøl ikke med å kontakte et alkoholisme behandlingssted, som kan hjelpe deg. Husk på at det aldri er for sent å ta et trinn i den riktige retningen.