editorial

Det å gjøre rent er noe de aller fleste må forholde seg til, enten hjemme eller på arbeidsplassen. Men er det mulig å finne glede i å gjøre rent, og hvordan gjør man det egentlig grundigst mulig? Det skal vi undersøke litt nærmere her. 

Finn en god plan for rengjøring

Det er først og fremst svært viktig at man legger en god plan. Det er jo ikke sånn, dessverre, at når man har gjort grundig rent, så holder det lenge. Det støver ned og blir skittent ganske raskt, og derfor kan det å vaske eller gjøre rent, fort føles som ganske utakknemlig arbeid. Derfor er det viktig at man får en god rutine, og ikke bare setter seg ned og venter når arbeidet er gjort. Med en god rutine, kan man nemlig holde det rent hele tiden. 

rengjøringsmaskiner

Det er viktig at man har en plan for hva som skal vaskes når. Da kommer man seg gjennom alt, for eksempel i løpet av en uke, og det tar ikke så lang tid. Det er kanskje 10-15 minutter man skal sette av til rengjøring, kanskje fem minutter om dagen. Det er god tid investert i å ha det deilig å rent rundt seg hele tiden. Derfor er dette en god taktikk for deg som vil inn i en god rutine. Det er også lurt å sette av tid til litt grundigere rengjøring av og til, for eksempel en gang om måneden. 

Bruk riktige hjelpemidler 

Da er det viktig at man bruker riktige og gode hjelpemidler for å få jobben gjort på en ordentlig måte. En god mopp, gode svamper og ikke minst gode rengjøringsmidler er alfa og omega. Rengjøringsmaskiner er også hyppig brukt på arbeidsplasser og institusjoner. Sørg for å ha det beste utstyret du trenger for å få så grundig rengjøring som mulig.