Har du behov for pukk, singel eller sand?

Stein er innvolviert i mange prosjekter. Mange flere prosjekter enn du kanskje tror. Og uansett hvilket prosjekt du holder på med, der stein som pukk, singel eller sand er involvert i prosessen kan du bestille fra Ulstein Betong som har et knuseverk i Volda. 

I Ørsta ligger Ulstein Betong som er et utrolig fint og moderne anlegg og knuseverk som er tilpasset nettopp produksjonen av mange forskjellige typer av fyllmasser og fraksjoner som brukes i norsk industri. De er eksperter på området og har mange års erfaring og masse pasjon for emnet så hvis du ber om hjelp får du profesjonell og dedikert innsikt i hva du kommer til å ha aller mest behov for. Det synes jeg er skikkelig fint. 

En maskinpark med stor kapasitet

Ulstein Knuseverk har produksjon av forskjellige fyllmasser og fraksjoner som betong, pukk, singel og sand i sitt eget pukkverk i Ulstein Kommune. Knuseverket i Volda er og er lokalisert på Kvalneset, der det blir tatt ut stein fra fast fjell. Selv om parken er ganske ny har den utrolig stor kapasitet og kan håndtere store mengder masse og stein – både i forhold til sin egen produksjon, men også i det de utleverer til kunder.

Den typen stein de tar ut på sitt knuseverk i Volda gir i tillegg noen mengder naturstein. Denne typen naturstein kan brukes til for eksempel muring. Det blir også en del samfengt-masse og stor-stein som er perfekt til å bruke til å bygge opp terreng.bDe bruker en kubiseringsknuser som gir utrolig gode resultater. 

Kubiseringsknuser

Kubiseringsknuser. Et ord de fleste ikke har hørt, men man kan jo forestille seg hva det er og Ulstein knuseverk har det aller beste og kunnskapen til å gi deg akkurat det du trenger. Heldigvis trenger man ikke vite alt selv, for fagfolk har ofte mer styr på tinga enn det man har selv.