editorial

Oljeskillere er utstyr som brukes til å fjerne olje og hydrokarboner fra vann og andre væsker. De brukes vanligvis i industrien, spesielt i olje- og gassindustrien, og i kommunale avløpssystemer for å hindre forurensning og beskytte miljøet.

Hvordan fungerer den egentlig?

En oljeutskillere fungerer ved å separere oljen og hydrokarbonene fra vannet ved hjelp av forskjellige metoder. Den vanligste metoden er koalesens, der oljen blir samlet i store dråper som deretter stiger til overflaten, mens vannet kan passere gjennom. En annen metode er adsorpsjon, der oljen blir fanget i et materiale som er i stand til å absorbere den.

Oljeskillere kan være utformet for ulike kapasiteter og størrelser, og kan være stasjonære eller mobile, avhengig av behovet. Stasjonære oljeskillere er vanligvis installert i industrianlegg og større anlegg, mens mobile oljeskillere er mer egnet for mindre prosjekter og kan enkelt flyttes fra sted til sted.

Det er viktig å bruke riktig type oljeskiller, avhengig av den spesifikke applikasjonen og typen forurensning som skal fjernes. Det finnes forskjellige typer oljeskillere som er tilpasset ulike behov, inkludert separasjon av lett, medium eller tung olje, samt skilleprosesser for andre forurensninger, som sand og partikler.

oljeutskillere

Mange ulike bruksområder

Oljeskillere brukes i en rekke forskjellige sammenhenger. Innenfor olje- og gassindustrien brukes oljeskillere til å fjerne olje og hydrokarboner fra produsert vann, som oppstår som et biprodukt under olje- og gassproduksjonen. Oljeskillere brukes også i verksteder og bilvaskerier, der de fjerner olje og hydrokarboner fra avløpsvannet.

I kommunale avløpssystemer brukes oljeskillere til å fjerne olje og hydrokarboner fra avløpsvannet før det slippes ut i sjøen eller andre vannmasser. Dette er viktig for å beskytte vannkilder og hindre forurensning av miljøet.

Oljeskillere er også viktig for oljevernberedskap, og kan brukes til å raskt fjerne olje fra vann etter en oljesøl hendelse.

I tillegg til å beskytte miljøet, kan bruk av oljeskillere også ha økonomiske fordeler. Oljeskillere kan gjenbruke oljen som er fjernet fra vannet, noe som kan redusere kostnadene for kjøp av ny olje og avfallshåndtering.

Samlet sett er oljeskillere en viktig del av beskyttelsen av miljøet og er avgjørende for å sikre at vann og andre væsker blir renset for forurensninger. Det er viktig å bruke riktig type oljeskiller, og å sørge for riktig vedlikehold og drift, for