Når man driver en bedrift der det å sende pakker er en del av hverdagen, så blir det å finne en bra leverandør med bra priser, service og ikke minst leveringstid alfa og omega. Leveringen påvirker både bedriften og den som kjøper produktene, så det er viktig at man gjør en så god jobb med research som mulig for å finne den løsningen som passer aller best.

Med et DHL servicepoint i Oslo har man som bedrift mye bedre muligheter til internasjonal levering enn de hadde hatt uten et DHL servicepoint i Oslo og det er noe som ikke bare bedriftene får noe ut av, det er også noe som kundene får noe ut av. 

Et DHL servicepoint i Oslo betyr at leveringer av pakker blir mye lettere for bedriftene og ventetiden for kundene kortere. Da vi skulle åpne opp for internasjonale kunder etter å bare ha sendt pakker til kunder i Norge og Norden, var det viktig for oss å finne den aller beste løsningen.

God service, kort leveringstid, mange års erfaring

Med et DHL servicepoint i Oslo får man ikke bare en smart løsning for levering og sending av pakker fra Norge til utlandet, men man får også tilgang til det å nye godt av all den erfaringen en bedrift som DHL har arbeidet seg opp til gjennom mange år. For når man skal sende ting til kunder er det aller viktigste for opplevelsen at det er en smidig prosess med leveringen.

Selv hvis produktet er fantastisk og opplevelsen med brandet i seg selv er bra, så kan dårlig levering ødelegge noe av opplevelsen for kunden, så for oss handlet det faktisk mye om å finne en leverandør som kunne gi kundene våre samme gode opplevelse i prosessen med leveringen som de fikk hos oss direkte og det føler vi at vi har klart.