editorial

Støy på arbeidsplassen kan være en helsefare, og allerede ved vedvarende støy over 80dB risikerer man høreskader. Derfor gjelder det om å redusere den vedvarende støybelastningen på arbeidsplassen, og samtidig minske frekvensen og styrken av impulsstøy – altså f.eks. når metall slår mot metall.

Hvordan redusere støy på arbeidsplassen

Mange arbeidsplasser i forskjellige bransjer må være oppmerksomme på støy på grunn av arbeidets type, de maskiner som anvendes, lokalets størrelse og type osv. Det gjelder blant annet områder som bilindustrien, mekanikk og miljø. På disse arbeidsplasser er det viktig å være oppmerksom på støy for å forebygge at det utgjør en helsefare for de ansatte.

Derfor må arbeidsplassen investere i en profesjonell støymåler som kan måle lydintensiteten i området. Det gjelder både det normale lydnivået og høye støybelastninger. Det brukes også til å måle effekten av nye tiltak som skal begrense støy, slik at det kan undersøkes hvor effektive disse er.

 

image

 

Støy må derfor måles nøye, med jevne mellomrom, og målingene må oppbevares til senere bruk. Er lydintensiteten for høy i gjennomsnitt, eller er det mye impulsstøy, da må hørselsvern eller andre tiltak anvendes.

Finn en profesjonell støymåler

Det anerkjente merket Kern produserer profesjonelle støymålere til bruk i produksjonshaller, industri og andre virksomheter. De har en rekke funksjoner og egenskaper som gjør at de egner seg veldig godt for måling av lydstyrke og impulsstøy på arbeidsplasser. 

Støymåleren kan selvfølgelig kobles til en PC for å lagre og tracke tidligere målinger, og så er den ganske enkel å jobbe med. En annen fordel er at den er utrolig robust, sånn at den egner seg for bruk i produksjon og industri. 

Du kan finne din profesjonelle støymåler fra Kern hos Vektekspert.no. Da er du garantert enkle, presise og pålitelige målinger sånn at du kan sikre et bedre arbeidsmiljø for dine ansatte og deg selv.